ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Jaworze w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Jaworze wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca dotacji dla organizacji pożytku publicznego oraz odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE