gminne Jednostki organizacyjne 

Urząd Gminy Jaworze

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Jaworze

Statut przyjęty uchwałą Nr V/53/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2019 r.  z późn. zm.

W 2022 r. Rada Gminy Jaworze nie dokonała zmian w treści Statutu.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jaworze przyjęty Zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm.

W 2022 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 8 czerwca 2022 r. 

regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Jaworze przyjęty Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 czerwca 2015 r. z późn. zm.

W 2022 r. Regulaminu Pracy Urzędu Gminy zmieniono Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Jaworze w 2022 r.

W 2022 r. w Urzędzie Gminy Jaworze  zatrudniano 52 pracowników, w tym 96% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 pracownika. Współpraca z dwoma pracownikami zakończona została na mocy porozumienia stron.

urząd w liczbach

14 539

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2022 r., w tym:

2 462

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie 

6 688

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2022 r., w tym:

639

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

W 2022 r., w Urzędzie Gminy Jaworze wydanych zostało 4.178 decyzji, największy udział w tej liczbie miał Wydział Finansów i Kontroli (3.988). Podobna sytuacja miała miejsce jeśli chodzi o postanowienia, wydział ten przygotował ich 126, łącznie natomiast wydano 164 tego typu dokumenty.

W roku ubiegłym przygotowano też 419 zaświadczeń, a 54% z nich wygenerowanych zostało przez Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy. Działalność tego wydziału skupiała się również na generowaniu odpisów i wypisów (133). Ponadto, w urzędzie podpisanych zostało 270 umów.

Przynależność do Związków i stowarzyszeń

Koszty składek członkowskich poniesione w 2022 roku

Jednostki organizacyjne gminy

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 180


Dyrektor: Jolanta Bajorek 

Zatrudnienie w 2022 r.: 29 pracowników

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 74


Dyrektor: Teresa Ślezińska

Zatrudnienie w 2022 r.: 23 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 180


Dyrektor: Ewa Cholewik

Zatrudnienie w 2022 r.: 69 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 10


Dyrektor: Barbara Szermańska

Zatrudnienie w 2022 r.: 48 pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu


Jaworze ul. Zdrojowa 82


Kierownik: Dorota Sacher-Wejster

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu


Jaworze ul. Lecznicza 272


Kierownik: Katarzyna Dzięcioł

Zatrudnienie w 2022 r.: 11 pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 97


Dyrektor: Gabriela Śliwka

Zatrudnienie w 2022 r.: 4 pracowników

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 120


Dyrektor: Barbara Szermańska

Zatrudnienie w 2022 r.: 2 pracowników na pełen etat, 3 osoby - 1/4 etatu, 1 osoba -1/5 etatu

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY JAWORZE


Jaworze ul. Wapienicka 10


Dyrektor: Malwina Kleszcz

Zatrudnienie w 2022 r.: 8 pracowników

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze


Jaworze ul. Wapienicka 25


Dyrektor: Jolanta Witkowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 6 pracowników