ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Jaworze na tle porównywalnych JST w 2022 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej jest niesprzyjająca i wymaga dodatkowej uwagi. Wskaźnikiem będącym w sprzyjającej sytuacji jest rentowność systemu gospodarki odpadami, która wynosi prawie 83% (średnia z lat 2020-2022). Pozostałe wskaźniki, z wyjątkiem awaryjności sieci kanalizacyjnej znajdującej się na przeciętnym poziomie, znajdują się w obszarze niesprzyjającym.

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA