ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Jaworze na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym sprzyjająca sytuacja w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca (wydatki wzrastały w analizowanym okresie, ale dynamika ich wzrostu była niższa niż w gminach należących do grupy porównawczej). Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 11%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat poziom zadłużenia Gminy Jaworze nieznacznie wzrósł. Jest on nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2022 r. wynosiły 932,46 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2020-2022).

Wskaźniki w obszarze BUDŻET