OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Jaworze porównywana jest do 129 gmin wiejskich, leżących wokół ośrodków regionalnych. Do grupy porównawczej Gminy Jaworze (z obszaru województwa śląskiego) należą m.in. Gmina Kozy, Wilkowice, Poczesna, Miedźna czy Pawłowice. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w większości analizowanych obszarów gmina osiągnęła sprzyjającą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspekcie gospodarczym Gmina Jaworze jest jedną z najlepszych jednostek spośród analizowanych.