SAMORZĄD GMINY Jaworze

WŁADZE GMINY Jaworze

Wójt Gminy Jaworze

Radosław
ostałkiewicz

Wójt Gminy Jaworze

Zastępca Wójta Gminy Jaworze

Anna
Skotnicka-Nędzka

Zastępca Wójta Gminy Jaworze

Ewelina Domagała

Sekretarz Gminy Jaworze

Krzysztof Śliwa

Skarbnik Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze


ul. Zdrojowa 82

43-384 Jaworze

Sekretariat:


tel.: 33 828 66 00

          33 828 66 11

fax: 33 828 66 01

sekretariat@jaworze.pl

Poniedziałek: 7:00-15:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa: 7:00-15:00

Czwartek: 7:00-17:00

Piątek: 7:00-13:00

RADA GMINY Jaworze

członkowie Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący Rady Gminy:Zbigniew PutekWiceprzewodniczący Rady Gminy:Agnieszka Nieborak


Roman Kruczek

Radni Rady GminyJan Bożek


Jadwiga Zabilska


Agnieszka Wantulok


Magdalena Krzemień


Krzysztof Kleszcz


Tomasz Gwóźdź


Piotr Filipkowski


Edward Podstawny


Dorota Mamorska


Jan Bathelt


Tomasz Jurczyk


Sławomir Tomala

Działalność Rady Gminy Jaworze w 2022 r.

107

podjętych uchwał