Komunikacja z Urzędem

Strona internetowa Gminy Jaworze to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2022 r. na stronie internetowej zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne informacje w zakresie bieżącej działalności gminy. 


Statystyki gminnej stronie internetowej w 2022 r.


Dodatkowo gmina prowadziła profil w serwisie społecznościowym Facebook. Na profilu FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności gminy, treści promocyjne, informacje o konsultacjach społecznych, czy np. fotorelacje z wydarzeń i materiały filmowe. Dodatkowo facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem. 


Statystyki gminnego profilu facebook w 2022 r.:

Strona internetowa Gminy Jaworze.
Zdjęcie Biuletynu Informacyjnego "Echo Jaworza".

W 2022 r.  Gmina Jaworze kontynuowała dystrybucję Biuletynu Informacyjnego "Echo Jaworza", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Jaworze, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty. "Echo Jaworza" wydawane jest w nakładzie 2.900 egzemplarzy  i dystrybuowane bezpośrednio na terenie Gminy Jaworze w miejscach publicznych.