CZYTELNICTWO GMINNE

gminna biblioteka publiczna w Jaworzu

899

Liczba nowych pozycji książkowych

11 370

Wejść na stronę internetową biblioteki

16

Liczba prenumerowanych czasopism

419

Liczba udostępnień czasopism

1 285

Liczba aktywnych czytelników

1 258

Liczba audiobooków na koniec 2022 r.

17 495

Liczba wypożyczeń książek

542

Liczba wypożyczeń czasopism

17 980

Stan książek na koniec 2022 r.

12 465

Łączna liczba odwiedzin w wypożyczalni i czytelni

111

Liczba zorganizowanych wydarzeń (zajęć, spotkań, warsztatów)

1 780

Liczba uczestników wydarzeń (zajęć, spotkań, warsztatów)

Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2022 r.:

340 000

+25,93%

do roku 2021

Biblioteka w Jaworzu w 2022 r. kontynuowała „soboty otwartych drzwi” (otwarcie placówki w każdą pierwszą sobotę miesiąca), które wprowadziła we wrześniu 2021 r. Usługa przyjęła się wśród czytelników, zwłaszcza rodzin, które mogą wspólnie odwiedzić bibliotekę. Ponadto od maja 2022 r. Biblioteka umożliwia czytelnikom darmowy dostęp do platformy Empik GO. Natomiast od marca funkcjonuje wrzutnia książek. Wrzutnia umieszczona została przy wejściu do Biblioteki i służy do zwrotu wypożyczonych książek w dogodnym dla czytelnika czasie poza godzinami otwarcia placówki. 

czytelnictwo, promocja, działalność informacyjna

Promocja czytelnictwa dla dorosłych w bibliotece polega głównie na bezpośrednim informowaniu o nowościach wydawniczych, polecaniu i oferowaniu książek dopasowanych do upodobań czytelniczych konkretnej osoby. Czas poświęcony na rozmowę z czytelnikiem przynosi obustronne korzyści, ponieważ czytelnik dzieli się swoimi wrażeniami, komunikuje potrzeby, dzięki czemu księgozbiór gromadzony przez bibliotekarzy jest zgodny z potrzebami i maksymalnie wykorzystany. Ponadto biblioteka przygotowuje dla czytelników wystawki tematyczne nawiązujące do ważnych rocznic, obchodów, czy tematów społecznych oraz wystawki nowości wydawniczych. Informacje z życia biblioteki publikowane są w lokalnym miesięczniku gminnym, jak i również na profilu społecznościowym w Internecie.

Warto zaznaczyć, iż księgozbiór Biblioteki jest ciągle odświeżany i  w miarę możliwości zaopatrywany na bieżąco w nowości wydawnicze. Placówka posiada w zbiorach większości najpoczytniejszych tytułów zarówno minionego roku jak i lat wcześniejszych. Polityka gromadzenia zbiorów podporządkowana w 2022 r. była, wzorem lat poprzednich, potrzebom czytelniczym i  możliwościom finansowym biblioteki. Biblioteka śledzi na bieżąco zapowiedzi, jak i rankingi rynku wydawniczego oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytelnikom najciekawsze pozycje książkowe.

Biblioteka prowadziła działalność informacyjną, posiada kilkanaście bibliografii regionalnych dotyczących powiatu bielskiego wydawanych przez Książnicę Beskidzką, jak również informatory, ulotki i przewodniki regionalne dotyczące historii i ciekawostek turystycznych w naszym regionie, dostępny jest również w Internecie katalog zbiorów biblioteki. W 2022 r. udzielono 596 informacji bibliograficznych. Najwięcej informacji udzielono z zakresu tematyki regionalnej, historii, turystyki oraz  z zakresu literatury pięknej. Największą grupę odbiorców działalności informacyjnej stanowią uczniowie, studenci oraz goście odwiedzający Jaworze. 

Biblioteka posiada stronę internetową, gdzie zamieszczone są najważniejsze informacji na temat biblioteki, historia placówki, statut, regulaminy, katalogi.  


Biblioteka ma również profil Facebook, na którym zachowuje regularną aktywność. Wykorzystuje go do szybkiej informacji oraz proponuje użytkownikom rozrywkę w formie quizów weekendowych z nagrodami.

Przykłady działalności kulturalno-edukacyjnej prowadzonej przez GBP w Jaworzu:

Zdjęcie dzieci z rysunkami.
Zdjęcie dzieci robiących prace plastyczną.
Plakat "Ferie zimowe z biblioteką".
Zdjęcie laureatów konkursu literackiego KOKON.
Zdjęcie rysunków.
Zdjęcie dzieci w sali.
Zdjęcie dzieci wykonujące prace plastyczne.
Zdjęcie dzieci siedzące w sali przedszkolnej.
Plakat  „Biblioteka świat w jednym miejscu”
Plakat  „Biblioteka świat w jednym miejscu”.
Zdjęcie dzieci oglądających spektakl.
Zdjęcie dziewczynki przy regałach z książkami.
Nowa Wyprawka Czytelnicza dla Przedszkolaka.
Zdjęcie dzieci z dypolmami.
Zdjęcie dziewczynki przy stojaku z rysunkami zwierząt.
Rysunek smoka.
Zdjęcie dzieci w auli.
Zdjęcie przedstawia podpisywanie książki.