BUDŻET OBYWATELSKI

realizacja budżetu obywatelskiego 2022

planowana wielkość budżetu obywatelskiego na 2022 r.:

300 000

wykonana wielkość budżetu obywatelskiego na 2022 r.:

294 043

10

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022

5

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022

9

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022

837

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

814

Liczba głosów ważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

23

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego

W 2022 r. zgłoszonych było 10 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie przeprowadzone było w hybrydowej formie:

Do głosowania uprawniony był każdy mieszkaniec Jaworza, który w 2021 r. ukończył 13. rok życia. Jaworzanie mogli wskazać maksymalnie dwa projekty obywatelskie z opublikowanej listy. 

Głosowanie w 2022 r. dotyczyło jedynie projektów inwestycyjnych:


Głosowanie nie zostało przeprowadzone w przypadku projektów nieinwestycyjnych (tzw. "miękkich"):


W każdej z tych kategorii zgłoszono wyłącznie po jednym projekcie lub nie przekroczono puli środków przewidzianych na daną kategorię. Oznacza to, że wszystkie powyższe projekty zostały automatycznie skierowane do realizacji. Niewykorzystana pula środków na zadania nieinwestycyjne (tzw. "miękkie") uzupełni budżet na projekty inwestycyjne .

Z listą i opisem projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 można zapoznać się na stronie bo.jaworze.pl.

Projekty poddane pod głosowanie w ramach BO 2022