INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2022 r.:

5 723 704
-34,04%
do roku 2021

Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Jaworze w 2022 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Jaworze w 2022 r. wyniosło ponad 5,7 mln zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko 3/4 wydatków majątkowych w 2022 r. było skoncentrowane w obszarach transportu i łączności oraz gospodarki mieszkaniowej. Kolejnymi wiodącymi obszarami wydatków majątkowych były oświata i wychowanie oraz gospodarka komunalna.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2022 r. w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem wykonanych kwot. Wykaz oraz szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE W gospodarkę mieszkaniową

Łączna wartość wykonania zadań: 1 747 295,87

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy

ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

Zmodernizowany pod nadzorem konserwatora zabytków budynek przy ulicy Zdrojowej 30 – popularna „Trzydziestka”, dawna Willa Maurycego (Moritz Villa) z II połowy XIX wieku – wywiera imponujące wrażenie nie tylko na zewnątrz. Równie pięknie i w nawiązaniu do historycznego wystroju zostały wykonane wnętrza z odkrytymi fragmentami oryginalnych cegieł i drewnianym obelkowaniem sal. Przy czym wcale nie zrezygnowano z funkcjonalności, bo i skala wykorzystania wnętrz musi budzić podziw. Historyczny budynek zaadaptowany został na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych – miejsca integracji międzypokoleniowej całego jaworzańskiego środowiska oraz kulturalnej aktywności osób w różnym wieku. Parter budynku to przede wszystkim reprezentacyjny hall oraz elegancka i klimatyczna sala ślubów. Foyer budynku zdobi powiększona reprodukcja ryciny Adolphe’a Friedricha Kunike przedstawiająca widok z Młyńskiej Kępy na Jaworze w I połowie XIX wieku. Bezpośrednio z hallu wejść można do wytwornej, kameralnej sali ślubów z tarasem, z którego rozlega się piękny widok na jaworzański Park Zdrojowy. Na kolejne piętro prowadzą schody w towarzystwie ceglanych ścian. Znajdują się tutaj: pokój porad indywidualnych, kuchnia, sala warsztatowa oraz klimatyczna biblioteka. Aranżując tą przestrzeń kierowano się funkcjonalnością oraz potrzebami osób, które z tego miejsca będą korzystać. Stąd też miejsce do odpoczynku i relaksu zachęcające miękkością i wygodą designerskiej kanapy oraz foteli. Na uwagę zasługuje również pomieszczenie nazwane przez seniorów „kawiarenką”. Tutaj również postawiliśmy przede wszystkim na funkcjonalność, starając się, aby wnętrze było przyjemne i harmonijnie piękne. Ściany pierwszego piętra zdobią grafiki autorstwa Anny Witkowskiej. To nawiązanie historyczne, ale i ukłon w stronę współczesności. Przenieśliśmy postacie historyczne Jaworza i rodzinę hrabiów Saint Genois w teraźniejsze czasy... i tak na przykład ze ścian uśmiecha się do nas Maurycy Saint Genois z filiżanką kawy, czy Edward Kwiza z... laptopem. Moritz Villa to także przestrzeń edukacyjna i rozrywkowa. Profesjonalnie wyposażona sala komputerowa oraz sala wykładowa, która służy również jako mini kino, daje wiele możliwości spędzania czasu użytkownikiem tej przestrzeni.

Wartość wykonania w 2022 r.: 769.993,37 zł

W ramach inwestycji z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizowano także:

INWESTYCJE W transport i łączność

Łączna wartość wykonania zadań: 2 337 366,54

Parking przy Amfiteatrze - Przebudowa parkingu w rejonie Parku Zdrojowego

Inwestycja polegała na przebudowie parkingu o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej wraz z budową odwodnienia. Nowo wybudowany parking przy udziale nowej drogi manewrowej dwukierunkowej powiązany został z istniejącym parkingiem zlokalizowanym przy ul. Koralowej i drogami dojazdowymi, i dalej z drogą powiatową ul. Wapienicką na wysokości Amfiteatru. W ramach zadania wykonano również odwodnienie płyty parking i drogi manewrowej przy udziale istniejących i zaprojektowanych urządzeń odwadniających. Wybudowano 59 miejsc parkingowych.


Czas realizacji: 10.02.2022 r. do 01.06.2022 r.

Koszt realizacji: 452.728, 02 zł

Zdjęcie parkingu.

Przebudowa ul. Niecałej

Zadanie polegało na budowie chodnika dla pieszych wraz z wykonaniem odwodnienia pasa jezdnego drogi gminnej od strony chodnika, odwodnienia chodnika dla pieszych oraz przyległego terenu oraz przebudowę rowu melioracyjnego stanowiącego odbiornik dla odwodnienia drogi wraz z przebudową przepustu na rowie melioracyjnym, pod drogą gminną na wysokości torów kolejowych. Początek nowego chodnika ma miejsce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką – ul. Bielską w miejscu istniejącego chodnika dla pieszych, który został wykonany w latach ubiegłych, natomiast koniec chodnika zlokalizowany jest na wysokości torów kolejowych na granicy z Gminą Jasienica. Długość nowo wybudowanego chodnika wynosi 181,15 mb, długość przebudowanego chodnika 14,50 mb.

Czas realizacji: 20.05.2022 r. do 15.11.2022 r.

Koszt realizacji: 550.013,43 zł 

Zdjęcie chodnika.

Modernizacja ul. Południowej

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wapienicką do skrzyżowania z drogą gminną ul. Podgórską. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania na poboczu jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, formowanie poboczy gruntowych. Modernizacja ul. Południowej obejmowała odcinek o długości 470 mb.

Czas realizacji: 8.06.2022 r. do 4.08.2022 r.

Koszt realizacji: 274.846,14 zł 

Zdjęcie drogi.

Modernizacja ul. Średniej

Zadanie I: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Średniej w Jaworzu” 

Czas realizacji: 11.10.2022 r. do 27.12.2022 r.

Koszt realizacji: 275.422,83 zł


Zadanie II: „Przebudowa fragmentu chodnika na ul. Średniej przy skrzyżowaniu z ul. Wapienicką w Jaworzu” 

Czas realizacji: 11.10.2022 r. do 27.12.2022 r.

Koszt realizacji: 33.275,28 zł 


Zadanie polegało na wykonaniu: montażu azyli wraz ze słupkami przeszkodowymi U-5b, oznakowania pionowego i elementów pozostałych bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonaniu wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Średniej z ul. Kolonia Dolną w Jaworzu, wykonaniu wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Średniej z ul. Malwową w Jaworzu, wykonaniu wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Średniej z ul. Pagórkową i ul. Graniczną w Jaworzu, przebudowa fragmentu chodnika na ul. Średniej przy skrzyżowaniu z ul. Wapienicką w Jaworzu.

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Modernizacja drogi ul. Widok

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Kwiatową do skrzyżowania z drogą ul. Tulipanową. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania na poboczu jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, formowanie poboczy gruntowych. Modernizacja ul. Widok obejmowała odcinek o długości ok. 175 mb.

Czas realizacji: 06.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Koszt realizacji: 105.459,20 zł

Zdjęcie drogi o nawierzchni bitumicznej.

Modernizacja drogi ul. Pagórkowej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, formowanie poboczy gruntowych. Modernizacja ul. Pagórkowej obejmowała odcinek o długości ok. 60 mb.

Czas realizacji: 06.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Koszt realizacji: 65.038,18 zł 

Modernizacja drogi ul. Zajęczej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania drogi oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Modernizacja ul. Zajęczej obejmowała odcinek o długości ok. 100 mb.

Czas realizacji: 06.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Koszt realizacji: 112 871,86 zł 

Zdjęcie drogi o nawierzchni bitumicznej.

Modernizacja drogi ul. Promienistej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania drogi oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej. W ramach zadania przebudowano i umocniono odcinek rowu przydrożnego wzdłuż ul. Promienistej oraz wzdłuż ul. Widok. Modernizacja ul. Promienistej obejmowała odcinek o długości ok. 55 mb.

Czas realizacji: 26.09.2022 r. do 27.12.2022 r.

Koszt realizacji: 35.695,88 zł 

Modernizacja drogi ul. Granicznej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Granicznej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Modernizacja ul. Granicznej obejmowała odcinek o długości ok. 50 mb.

Czas realizacji: 04.10.2022 r. do 28.11.2022 r.

Koszt realizacji: 16.216,96 zł 

Modernizacja drogi ul. Podgórskiej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Modernizacja ul. Podgórskiej obejmowała odcinek o długości ok. 60 mb.

Czas realizacji: 04.10.2022 r. do 28.11.2022 r.

Koszt realizacji: 32.510,19 zł 

Modernizacja drogi ul. Leszczynowej

Zadanie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej. W zakres robót wchodziło wykonanie korytowania drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Modernizacja ul. Leszczynowej obejmowała odcinek o długości ok. 30 mb.

Czas realizacji: 04.10.2022 r. do 28.11.2022 r.

Koszt realizacji: 14.238,15 zł 

W ramach inwestycji z zakresu transportu i łączności realizowano także:

INWESTYCJE W oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 423 754,49

W ramach inwestycji z zakresu oświaty i wychowania realizowano:

INWESTYCJE W Kulturę fizyczną

Łączna wartość wykonania zadań: 659 601,25

Modernizacja i doposażenie wiaty oraz pomieszczenia socjalnego kompleksu sportowego przy ul. Koralowej w Jaworzu

Koszt realizacji: 57.160,00 zł

Zdjęcie wejścia na boisko.
Zdjęcie boiska.

Modernizacja boiska sportowego Orlik

Koszt realizacji: 452.800,00 zł

Zdjęcie boiska sportowego.
Zdjęcie boiska sportowego.
Zdjęcie bramki.

Pozostałe inwestycje

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wartość wykonania w 2022 r.: 399.644,66

W ramach obszaru wykonano:

Administracja publiczna

Wartość wykonania w 2022 r.: 41.041,41

W ramach obszaru wykonano zadanie pn.:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wartość wykonania w 2022 r.: 90.000,00

W ramach obszaru wykonano:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wartość wykonania w 2022 r.: 25.000,00

W ramach obszaru realizowano: