EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

55%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

64 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

76 %

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były wyższe niż średnie wyniki uzyskane w skali powiatu (o 1%), województwa  (o 3%) oraz kraju (o 4%).

Średnie wyniki obu szkół były zbliżone, jedynie z matematyki Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała znacząco lepszy wynik (70%) niż Szkoła Podstawowa nr 1 (58%).

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

9

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

3

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

17

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

7

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

16

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

1

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono następujące imprezy szkolne:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu

6

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

1

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

1

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

2

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

1

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

5

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono następujące imprezy szkolne:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano następujące formy współpracy:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano następujące uroczystości i imprezy oraz „ciekawe dni w przedszkolu":