EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

55,19%

-5,43 pp.

do roku 2021

22 300

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

12 308

Subwencja oświatowa
na ucznia

9 992

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Jaworze w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

16 011 266

+12,84%

do roku 2021