Raport o stanie Gminy jaworze w 2022 roku

Wójt Gminy Jaworze

DROgie jaworzanki i drodzy jaworzanie

Prezentujemy Państwu raport o stanie Gminy Jaworze za 2022 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Gminy: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Rok 2022 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym. Pandemia COVID-19, nadal stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Jako wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnięć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport jest przedstawiony Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna ocena rozwoju.

Sytuację Gminy Jaworze należy ocenić jako dobrą, bowiem w 4 z 6 analizowanych obszarów jej pozycja została określona jako sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca.